Wat is een strafbeschikking?

Als je een strafbeschikking ontvangt, dan had je deze waarschijnlijk al verwacht. Een strafbeschikking is een straf die je krijgt van de Officier van Justitie omdat je van een klein misdrijf wordt beschuldigd en hiervoor bent aangehouden. Misschien heb je een verkeersovertreding begaan of heb je wat gestolen uit een warenhuis. De straf die wordt opgelegd wordt in een officiële brief samengevat. Een andere mogelijkheid is dat je wordt opgeroepen op een gesprek. Je zal dan in de meeste gevallen een geldboete krijgen, een rij-ontzegging of een taakstraf. Ook al lijkt dit alles erg voor de hand liggend, het is altijd beter om een strafbeschikking advocaat om hulp te vragen, en hier lees je waarom.

Een aantekening op je strafblad

Wat veel mensen niet duidelijk is, is dat je door je straf te accepteren een aantekening krijgt op je strafblad. Was deze voorheen schoon, dan kun je problemen krijgen met het opvragen van een verklaring van goed gedrag. En deze kun je in de toekomst nodig hebben als je voor een baan in aanmerking wilt komen. Het probleem met een strafbeschikking is dat je een straf opgelegd krijgt zonder dat hier een rechter aan te pas komt. Neem je een strafbeschikking advocaat in handen, dan kun je er zorg voor dragen dat jouw straf terecht is.

Wat kan een advocaat voor je doen?

Een advocaat kan je in deze gevallen bijstaan vanaf het moment dat je de strafbeschikking ontvangt. Misschien is de opgelegde straf te hoog en kan het nut hebben om een bezwaar in te dienen. Ook kan een advocaat je zaak toch langs een rechter laten lopen. Deze heeft misschien een hele andere mening en kijk op de situatie dan de officier van justitie. In het beste geval wordt je straf kwijtgescholden, maar ook een strafvermindering is al een grote bonus. En dit zou je nooit voor elkaar krijgen als je hier geen strafbeschikking advocaat voor aanneemt.